Dotacje na efektywność energetyczną w Trójmieście

 

Aktualności

 

Wszystkich Państwa zainteresowanych skorzystaniem z oferty naszego Pomorskiego Centrum Termomodernizacji zachęcamy do regularnego śledzenia działu z aktualnościami. Umieszczamy w nim nie tylko informacje dotyczące oferowanych usług, ale również informujemy o bieżących wydarzeniach branżowych oraz z życia firmy. Głównym przedmiotem naszej działalności jest opracowywanie analiz technicznych w zakresie poprawy efektywności energetycznej, w szczególności audytów energetycznych i remontowych oraz audytów efektywności energetycznej. Nie czekajcie i już dzisiaj sprawdźcie, dlaczego warto nam zaufać!

 
Efektywność energetyczna

Coraz bliżej jest do uruchomienia dotacji unijnych w ramach nowej perspektywy na lata 2014-2020, chociaż w dalszym ciągu brak jest podstawowych informacji na temat dokumentacji jaka będzie potrzebna przy aplikowaniu o dotacje czy inne preferencyjne mechanizmy dofinansowania inwestycji. W przypadku działań związanych z poprawą efektywności energetycznej pewne jest że trzeba będzie wykonać audyt. Pytanie jest - JAKI AUDYT?

Pozornie wszystko jest proste - trzeba wykonać AUDYT ENERGETYCZNY. To pojęcie jest z jednej strony najbardziej rozpowszechnione, chociażby poprzez funkcjonujący od 1998 roku system wspierania termomodernizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ze środków budżetu państwa, ale niestety nie oddaje dzisiaj pełnego obrazu sytuacji. Przede wszystkim dlatego, że wspomniany system powstawał jako mechanizm wspierający ograniczenie zużycia jedynie energii cieplnej. A dzisiaj mamy zupełnie inne realia, potrzeby oraz przede wszystkim oczekiwania społeczne - w równym stopniu należy szukać oszczędności energii cieplnej jak również energii elektrycznej. A poza oszczędnością wymienionych energii bardzo ważnym elementem staje się jeszcze jeden rodzaj energii - energia odnawialna.

Do niedawna w polskim prawodawstwie funkcjonował jeden standard audytu (tzw. BGK-owski), czyli audyt energetyczny i ewentualnie audyt remontowy, na który z reguły powoływały się wszystkie instytucje finansujące, nawet jeżeli inne szczegółowe wymagania regulaminowe były z nim sprzeczne. Niestety tak to wyglądało i bynajmniej nie ułatwiało życia Inwestorom jak i audytorom i bankom finansującym.

Od kilku lat mamy umocowany prawnie inny standard audytowy - audyt efektywności energetycznej. Jest to dokument na który powołuje się Ustawa z dn.15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej oraz wykonawcze do niej akty prawne. Audyt efektywności energetycznej jest bardziej dostosowany do dzisiejszych realiów, gdyż uwzględnia wszelkie możliwe działania efektywnościowe niezależnie od rodzaju energii jak również typów budynków, urzadzeń i linii technologicznych, ale tak naprawdę stworzony został z innym przeznaczeniem - jako element systemu tzw. "białych certyfikatów".

Dla porządku należy jeszcze wspomnieć o audycie efektywności ekologicznej - standard stworzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na potrzeby programu dotacyjnego EOG w ramach tzw. "funduszy norweskich". W zasadzie poza tym jednym przeznaczeniem nie był nigdzie więcej wykorzystywany.

Dlaczego to jest ważne?

Przede wszystkim dlatego, że na dzień dzisiejszy nie wiemy w jaki sposób przygotowywać dokumentacje audytową na potrzeby przyszłych dotacji i innych źródeł finansowania. Na razie są okreslone zarysy poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych oraz programów centralnych, ale niestety nie ma wytycznych szczegółowych. Inwestorzy moga czuć się zniecierpliwieni, bo chcieliby mieć przygotowane dokumentacje, w tym audyty, ale jak w takiej sytuacji opracować taki dokument nie wiedząc czy będzie on akceptowany w konkretnym konkursie? A co maja zrobic audytorzy i firmy przygotowujące dokumentacje aplikacyjną?

Oczywiście każdy chciałby móc zrobić jak najszybciej swoją pracę, ale w takiej sytuacji trzeba wykazać się odpowiedzialnością i uprzedzić Inwestora o opisywanej sytuacji, tak aby był świadomy ryzyka potencjalnej konieczności aktualizacji takiego audytu. A z tym wiążą się koszty - albo określić w umowie konieczność dopłaty w przypadku wystapienia konieczności zmiany standardu audytu, albo uwzględnić od razu ryzyko w cenie. Tylko jak w takim przypadku wygrać przetarg?

Niestety wszyscy jako zainteresowani jesteśmy zmuszeni czekać na działania urzędników i różnych instytucji unijnych w kwestii publikacji konkretnych wymagań co do dokumentacji. Podejmując decyzję o wykonywaniu dokumentacji audytowej i wniosków dotacyjnych lepiej mieć świadomość tego ryzyka, tak aby nie dochodziło do sytuacji konfliktowych. Bo dzisiaj wszyscy jesteśmy w podobnej sytuacji niepewności. 

Nie trać czasu na samodzielne szukanie informacji z zakresu termomodernizacji, efektywności energetycznej, inteligentnych systemów oświetlenia

Zapisz się do darmowego newslettera PCT